Navigace: Úvodní strana » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu
MADEX marketing s.r.o.

Všeobecná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.madex.cz. Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše v platném znění.
 2. Odesláním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Ochrana osobních údajů kupujícího

 1. Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní údaje kupujícího, které získal při jeho registraci a objednávce bude zpracovávat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a využije tyto osobní údaje pouze pro svou vnitřní potřebu v souvislosti s plněním svých závazků vyplývajících ze závazné objednávky.
 2. Prodávající prohlašuje, že zpracování osobních údajů kupujícího provádí pouze přesně určení pracovníci prodávajícího.
 3. Kupující tímto prohlašuje, že vyplněním a potvrzením formuláře „Košík“ souhlasí, ve smyslu §5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., se zpracováním všech svých osobních údajů poskytnutých prodávajícímu.
 4. Práva kupujícího ve vztahu k ochraně jím poskytnutých osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění.
 5. Kupující se zavazuje vyhovět případným požadavkům prodávajícího na získání dalších údajů ze strany kupujícího za účelem ověření správnosti, úplnosti a pravdivosti údajů uvedených kupujícím ve formulářích „Košík“.
 6. Prodávající závaznou objednávku archivuje, přičemž je přístupná pouze přesně určeným pracovníkům prodávajícího.

Objednávka

 1. Veškeré objednávky jsou závazné. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 2. Ceny zboží jsou vyznačeny u jednotlivých položek zboží. Jsou uvedeny bez DPH a s DPH.
 3. Ceny za dopravu, příp. další poplatky budou kupujícímu účtovány dle podmínek stanovených v nabídce dopravy v rámci e-shopu. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.
 4. Vyplněním a odesláním objednávkového formuláře dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech (důvěrnost údajů viz. Ochrana osobních údajů).

Dodávka zboží

Dodací termín
 1. Zboží Vám doručíme do 7 pracovních dní pokud je na skladě. Z důvodů velkého zájmu o zboží může dojít ke zpoždění dodání. V takovém případě přijměte naši omluvu. O skutečnosti, že zboží momentálně není skladem, je spotřebitel informován aktuálně při zadávání zboží do košíku.
 2. Doba dodání objednávek přijatých o víkendech a svátcích se v tomto případě o dny pracovního volna a klidu prodlužuje.
 3. V případě, že zboží je již vyprodáno a není na skladě, vyhrazujeme si právo změny ceny při dalším naskladnění nového zboží z důvodu možného nárůstu vstupních cen nebo vyšších přepravních či jiných nákladů. O této skutečnosti Vás ale budeme informovat ihned po zjištění potřebných údajů a podmínek. Následně si vzájemně potvrdíme vlastní realizaci Vašeho požadavku.
  Doprava
 1. Způsob dopravy si zákazník volí sám v objednávkovém formuláři, tj. před odesláním objednávky.
 2. Zásilky, které nám jsou vráceny jako nevyzvednuté, zasíláme znovu pouze na opětovné vyžádání. Způsob dopravy a úhrada opětovného zaslání zboží bude znovu projednána a vzájemně odsouhlasena dodavatelem i odběratelem.
Převzetí zboží
 1. Místem dodání zboží je adresa, uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 2. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad.

Vrácení zboží

 1. Kupující (spotřebitel) má právo na základě ustanovení odstavce 7 § 53 zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí zboží poslat zpět prodávajícímu v uvedené lhůtě - předpokladem je doručení vraceného zboží prodávajícímu (určující je datum odeslání; např. datum doručení je 1.2., poslední den zboží odeslat tzn. např. podat k přepravě je 15.2.). Po obdržení vráceného zboží prodávající nejpozději do 30-ti dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Zákazník nesmí zaslat zboží na dobírku. Při zaslání zboží na dobírku necháme zboží vrátit zpět.
 2. V případě, že žádáte o výměnu zboží nebo vrácení peněz (viz. odst. 1), zašlete nám výrobek zpět bez známek používání, nepoškozený,nejlépe v původním obalu spolu s dodacím listem.
 3. Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Vracené zboží zároveň doporučujeme pojistit.
 4. Zboží poškozené při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu nelze vyměnit nebo za takové zboží žádat vrácení peněz.
 5. Zákazníkovi bude vrácena částka zaplacená za zboží ponížená o náhradu za skutečně vynaložené náklady dodavatele spojené s vrácením zboží (§53 Občanského zákoníku). Náklady spojené s vrácením zboží hradí zákazník.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu www.madex.cz nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

**************************************************************


Reklamační řád

Všeobecná ustanovení

Záruka

Rozpor se závaznou objednávkou

home | kontakt | e-mail